Fiyat Aralığı: » -

İlanları karşılaştırın

  • İlan sahibi, girişini yaptığı ilan içeriğinin güncel ve doğru bilgilerden oluştuğundan ve söz konusu içeriğin kullanım ve ilan etme yetkilerine haiz olduğundan emin olmalıdır. İlan içeriği ile ilgili tüm sorumluluk ilan sahibine aittir.
  • İlan sahibi, her bir gayrimenkul için sadece bir ilan yayınlayabilir. Bir kurumsal üyelik altında aynı gayrimenkul için birden fazla ilan yayınlanması durumunda mükerrer olan ilanlar Datça Gerence Emlak tarafından sistemden silinecektir.
  • İlan fotoğrafları sadece gayrimenkule ait fotoğraflardan oluşmalı ve bu fotoğrafların site üzerinden yayınlanmasıyla ilgili kısıtlama olmamalıdır. Logo ve benzeri fotoğraflar, Datça Gerence Emlak tarafından ilan içeriğinden silinecektir.
  • İlan başlığı ve içeriğinde, sadece ilanı verilen gayrimenkule ait bilgiler bulunmalıdır.
  • Satılmış, kiralanmış veya arz edilmekten vazgeçilmiş gayrimenkullere ait ilanlar, ilan sahibi tarafından arşivlenmelidir.
  • İlan sahibi, www.datcagerenceemlak.com adresinde ilan yayınlayarak, Datça Gerence Emlak tarafından belirlenmiş ve yine Datça Gerence Emlak tarafından güncellenebilir olan işbu ilan yayınlama kuralları, Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası çerçevesinde hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • İş bu kurallar çerçevesinde hareket etmeyen ilan sahiplerinin ilanları, ilan içeriklerinin bir kısmı veya tamamı silinebilir, kara liste*ye alınabilir, ilan sahibinin üyeliğine Datça Gerence Emlak tarafından tek taraflı olarak son verilebilir, Üyelik Sözleşmesi feshedilebilir.

* Kara Liste: İlan Yayınlama Kuralları’na uymayan üyeler uyarı mahiyetinde Kara Liste’ye alınabilir. Kara Liste’ye alınan üyelerin ilanları yayınlanmaya devam edecek, fakat ilan aramalarında en düşük önceliklendirme puanı ile listelenecektir. Datça Gerence Emlak kendi iradesi doğrultusunda ilgili ilanları en düşük önceliklendirme puanı ile listelemeden, tamamen siteden kaldırabilir veya geçici bir süre yayınına son verebilir.